• SIA “Baltijas Konsultantu Birojs” piedāvā šādus pakalpojumus:

Grāmatvedības pakalpojumus:
 • uzņēmumu un privātpersonu grāmatvedības apkalpošana
 • attālināta grāmatvedības apkalpošana
 • atskaišu sagatavošana un to iesniegšana Valsts ieņēmumu dienestā un LR Statistikas pārvaldē
 • gada pārskata sastādīšana
 • operatīvās balances sastādīšana
 • rēķinu apmaksa klientu uzdevumā, izmantojot internetbanku
 • rēķinu izrakstīšana un nosūtīšana klientiem
 • iekšējās revīzijas un saimnieciski finansiālās darbības analīze
 • audits
 • konsultācijas grāmatvedības un nodokļu jautājumos
 • elektroniskās deklarēšanas (EDS) ieviešana


Juridiskos pakalpojumus:
 • uzņēmumu un komercsabiedrību reģistrācija
 • uzņēmuma pamatdokumentu grozījumu sagatavošana LR komercreģistram
 • uzņēmumu (biznesa) pārdošana
 • līgumu un citu juridisku dokumentu izstrādāšana

Lietvedības pakalpojumi:
 • uzņēmuma lietvedības kārtošana
 • rīkojumu, aktu, nolikumu istrādāšana
 • dažādu instrukciju un citu dokumentu izstrādāšana