Vēsture


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltijas Konsultantu Birojs” ir profesionāla grāmatvedības kompānija, kura ir dibināta 2002.gadā 11.novembrī.


Kāpēc ir izdevīgi sadarboties ar SIA “Baltijas Konsultantu Birojs” ?


Ikmēneša apkalpošanas maksa ir krietni zemāka par kvalificēta grāmatveža mēnešalgu. SIA “Baltijas Konsultantu Birojs” ļauj Jums ietaupīt, neriskējot ar Jūsu uzņēmuma darbības atbilstību LR likumdošanai.

Par grāmatveža kļūdām jāmaksā uzņēmumam, izmantojot SIA “Baltijas Konsultantu Birojs” pakalpojumus finansiālus zaudējumus sedz apdrošināšanas kompānija.

SIA “Baltijas Konsultantu Birojs” veic grāmatvedības uzskaiti ar licencētas datorprogrammam un datortehnikas palīdzību.
Konfidencialitāte un komercnoslēpumu saglabāšana ir neatņemama mūsu darba sastāvdaļa.